CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1). Đối tượng tiến hành thu thập thông tin

Chúng tôi là Carmeli Bóng Đá thu thập thông tin của người sử dụng đã đăng ký tham gia, chấp thuận Thỏa thuận và các điều kiện trở thành thành viên tại website.

2). Phạm vi thu thập thông tin của Carmelitas

Việc thu thập dữ liệu để nhận dạng cá nhân trên Carmeli bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và email.

Đây là các thông tin theo quy định của pháp luật Thành Viên cần cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Carmeli liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các Thành Viên.

III. Mục đích thu thập thông tin của Carmelitas

Carmelithethao sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên đến Carmelitas

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.

– Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành Viên khi có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Thành viên khi đăng ký tham gia.

IV. Phạm vi sử dụng thông tin của Carmelitas:

1. Thông tin thu thập có thể được tiết lộ, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

2. Thông tin thu thập có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

V. Thời gian lưu trữ thông tin Carmelitas

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo các trình tự.

VI. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Carmelitas

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh , địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Cons Tower 4A/167 đường P.25, Q. Bình Thạnh, HCM.

Email liên hệ: info@carmelitas.biz

Điện thoại liên hệ: 024.326123158

VIII. Cam kết

1. Thông tin cá nhân của Thành Viên trên được Carmelitas cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện tuân thủ chính sách bảo mật và quy định của pháp luật.

2. Carmelitas lhông sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của Thành Viên không phù hợp với chính sách bảo mật và quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, Carmelitas sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.

4. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của các Thành Viên. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ tối đa thông tin của Thành Viên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của Thành Viên hoặc các thông tin liên lạc luôn riêng tư và an toàn.

5. Các Thành Viên chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã khai. Ban quản trị Carmeltias không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. Các Thành Viên có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng khi tham gia Carmetlias Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Carmelitas về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

IX. Sửa đổi, bổ sung

1. Chính sách bảo mật có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp có sự thay đổi trong quy định của pháp luật mà chính sách này chưa được cập nhật kịp thời, thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật.

X. Chấp thuận

Chính sách bảo mật này được đăng trên Carmelitas.biz. Người sử dụng chấp thuận trở thành Thành viên, tham gia sử dụng Carmelitas.biz được hiểu là đã đọc, hiểu và chấp thuận chính sách bảo mật này.